Politica de confidențialitate și datele RPD (Responsabilului cu Protecția Datelor cu caracter personal)

Orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pot fi adresate Responsabilului nostru cu Protecția Datelor cu caracter personal, Krzysztof Dziemian, la următoarea adresă:rodo@ecowater.pl
Prezenta politică de confidențialitate stabilește reguli pentru prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori cu ocazia folosirii de către aceștia a serviciilor oferite de www.aquahome.ro (în continuare: Site).
Operatorul datelor cu caracter personal aflate pe Site este: EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. cu sediul în Logistyczna 7, Dąbrówka, 62-070 Dopiewo, tel. +48 61/2260500 , info@ecowater.pl
În interesul păstrării securității datelor cu caracter personal încredințate, Administratorul datelor cu caracter personal funcționează pe baza procedurilor și recomandărilor interne conforme cu actele juridice relevante în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE.
EcoWater Systems Polonia nu vinde părților terțe niciun fel de date cu caracter personal și în niciun scop fără consimțământul dumneavoastră expres.
Administratorul datelor cu caracter personal acordă o atenţie deosebită protejării intereselor persoanelor vizate, și în special se asigură că datele cu caracter personal sunt:

prelucrate în conformitate cu legea;

colectate pentru scopuri specifice, legale și nu sunt supuse unor prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri;

conforme cu starea de fapt și adecvate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

stocate într-o formă care permite identificarea persoanelor la care se referă, nu mai mult timp decât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării.
Administratorul datelor cu caracter personal realizează funcțiile de obținere a informațiilor despre utilizatori și comportamentul acestora în următorul mod:
prin colectarea fișierelor „cookie”.
În timpul primei vizite pe site, utilizatorul este informat despre utilizarea cookie-urilor. Cookie-urile necesare funcționării site-ului web pot fi modificate prin schimbarea setărilor browser-ului. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că modificarea setărilor poate cauza funcționarea incorectă a site-ului web. Mai multe informații despre cookie-uri sunt disponibile în secțiunea „Ajutor” din meniul browser-ului web al utilizatorului. Utilizatorii care, după ce citesc informațiile disponibile pe site, nu doresc ca cookie-urile să rămână în browser-ul web al dispozitivului, trebuie să le șteargă din browser după finalizarea vizitei lor pe site. Site-ul web utilizează următoarele tipuri de „cookie-uri”:

fișiere de configurare – adică fișiere de bază pentru funcționalitatea site-ului web.
Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi organisme, instituții și entități autorizate conform legii, precum și entități care furnizează servicii pentru Administratorul datelor cu caracter personal (de exemplu, servicii juridice, IT, marketing, contabilitate și alte entități implicate în realizarea serviciului comandat).
Datele prelucrate de Administratorul datelor cu caracter personal pot fi vizualizate de către Utilizatorul site-ului web care le-a furnizat. Utilizatorul are, de asemenea, dreptul să modifice aceste date, să le transfere, să solicite eliminarea acestora și să limiteze sau să oprească prelucrarea datelor sale cu caracter personal în orice moment. În orice moment, utilizatorul poate solicita, de asemenea, eliminarea de pe site web a datelor sale cu caracter personal. Pentru a-și exercita drepturile indicate mai sus, utilizatorul site-ului web trebuie să contacteze Administratorul datelor cu caracter personal utilizând aceeași adresă de e-mail sau număr de telefon furnizat pe site-ului web, contactând adresa de e-mail a Administratorului datelor cu caracter personal Fiecare utilizator al site-ului web poate depune o reclamație la Autoritate de Protecția Datelor cu Caracter Personal. Pe site-ul web pot apăra linkuri către alte site-ur web care funcționează independent de site-ul web și nu sunt supravegheate în niciun fel de site-ul web. Aceste site-uri web pot avea propriile politici și reglementări de confidențialitate pe care vă recomandăm să le citiți cu atenție. Administratorul datelor cu caracter personal își rezervă dreptul de a modifica politica de confidențialitate a site-ului web, ceea ce poate fi cauzat de dezvoltarea tehnologiei internetului, de eventualele modificări ale legii în domeniul protecției datelor cu caracter personal și de dezvoltarea Site-ului web. Vom informa utilizatorii despre orice schimbări într-un mod vizibil și ușor de înțeles.